Projekty

Na zlecenie MBP we Wrocławiu projekt - Literatura w obiektywie -

Zdjęcia, stylizacja, reżyseria  Iwona Przeplaska-Zwierzyńska.